Κυνηγετικά Είδη

Έκθεση Ειδών Κυνηγιού

Έκθεση Ειδών Κυνηγιού
Ο κυνηγός μπορεί να εξοπλισθεί από την φάρμα μας όλα τα είδη των κυνηγετικών του αναγκών όπως ρούχα, φυσίγγια, όπλα, κυνηγετικά υποδήματα, σάκκους.
Επίσης διατίθενται και εξαιρετικά σκυλιά για όσους δεν διαθέτουν χωρίς καμία χρέωσή τους.