Μέλη

Γίνε Μέλος

Προνόμια μέλους Μη Μέλος Απλό Μέλος Χρυσό Μέλος
Να κυνηγήσει σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα της φάρμας
Να εξασκηθεί στη Σκοποβολή
Δωρεάν παροχές απ’ το cafe-bar κατά τη διάρκεια του κυνηγιού
Διαμονή στα δωμάτια της φάρμας κατά προτεραιότητα σε περιόδους αιχμής
Να κυνηγήσει στη φάρμα κατά προτεραιότητα σε περιόδους αιχμής
Καμία επιβάρυνση για τα επιπλέον θηράματα που σκοτώνει
Καμία επιβάρυνση για τα θηράματα που παίρνει μαζί του

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες !!